PROGRAMLAMA > C / C++ / C#

C# ile Yapılmış Programlar

(1/11) > >>

Gökhan Dokuyucu:

1- “Merhaba dünya” programı.

2- Kullanıcıdan bir sayi alıp 15 katını yaz.

3- Basit bir hesap makinesi (4 işlemden birini sorsun, sayıları alıp sonucu versin).

4- Hesap makinesini geliştir (a - önceki sorudaki işlemi döngü içinde devamlı yapsın. b- bildiğimiz 4 işlemli ticari bir hesap makinesi gibi çalışsın).

5-1'den 190'a kadar olan sayıların kendilerini ve karelerini basan program.

6- Verilen bir sayının faktöriyelini bulan program.

7- Fibonacci serisinde n. elemanın değerini bulan program.

8- Rastgele bir sayı seçip kullanıcının o sayıyı tahmin etmesini sağlayan program.

9- Bir karakter katarının boyunu hesap eden bir program.

10- Bir kar. katarının karakterleri arasına boşluk ekleyerek yazan bir program yazın.

11- Bir kar. katarını ters basan bir program.

12- İki kar. katarının harflerini birleştirerek yazan bir program.

13- Bir karakter katarının sonundaki boşlukları silen bir program.

14-10 haneli bir double dizisi oluşturup bir döngü içerisinde bunlara değer atayınız ikinci bir döngü ile değerleri ekrana bastırınız.
15-10 haneli bir dizinin elemanlarının küplerini tablo halinde basan bir program.
16-10 haneli bir dizinin ardışık elemanlarının farklarını yazan bir program.
17- Rastgele sayılardan oluşan bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayan bir program.
18- Sıralı iki diziyi birleştirip 3. bir diziye kopyalayan bir dizi yaz. 3. dizi de sıralı olmalıdır.
19- Verilen bir sayının istenen üstünü alan bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyonu kullanan bir program yazınız.

21- Bir dizinin kendisi ve boyunu arguman olarak alan, sonra dizinin elemanlarına iki katlarını atayan bir program yazınız.
22- Çarpma işareti kullanmadan iki sayının çarpımını bulan programı yazınız.
23- Dörde dörtlük bir matrisin sol üst köşesinden sağ alt köşesi doğrultusunda bulunan yerlere (köşegen) 0, diğer indislere indislerin çarpımını yazdıran programı yapınız.
   1   2   3   4
1   0   2   3   4
2   2   0   6   8
3   3   6   0   12
4   4   8   12   0

24- Bir sınıftaki öğrencilerin numaralarını No[10] dizisine giriliyor. Bu numaraların arasında bir öğrencinin birden fazla ardarda tekrarlandığı biliniyor. Tekrarlanan numaraları silen bulan algoritmanın akış şemasını çizerek kodlayınız.

No dizisi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
7   8   9   9   9   33   44   45   46   50

Yeni dizi
1   2   3   4   5   6   7   8
7   8   9   33   44   45   46   50

25- Bir sınıftaki öğrencilerin numaralarını No[10] dizisine giriliyor. Bu numaraların arasında bir öğrencinin birden fazla ardarda tekrarlandığı biliniyor. Tekrarlanan numaraları silen  programı yazınız

No dizisi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
7   8   9   9   9   33   44   45   46   50

Yeni dizi
1   2   3   4   5   6   7   8
7   8   9   33   44   45   46   50

26- NxN boyutlu matrisin elemanları indisleri farkına eşittir. Bu matrisin satırlarını sütun, sütunlarını satır kabul edip yeni bir matrise dönüştüren algoritmanın akış şemasını çizerek kodlayınız.
Not: sorunun çözümünde yedek matris kullanılmayacaktır.

Orjinal Matris         Transpozesi

   1   2   3   4         1   2   3   4
1   0   -1   -2   -3      1   0   1   2   3
2   1   0   -1   -2   +   2   -1   0   1   2
3   2   1   0   -1      3   -2   -1   0   1
4   3   2   1   0      4   -3   -2   -1   0

27- Bir anaokulunda 20 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilere kahvaltı için N ayrı çeşit yiyecek verilebilmetedir. (Yiyecekler 1 den N’e kadar numaralandırılmıştır.) Her öğrenci bu yiyecekelr 5 ayrı çeşit seçebilmektedir. Buna göre her yiyeceği kaç kişinin seçtiğini

1. öğrenci   1   2   3   4   5   6   7   8
2. öğrenci   x      x      x      x   x
3 öğrenci      x      x   x   x      x
4 öğrenci      x   x      x   x   x   
.   x   x      x   x      x   
.   x   x      x   x   x      
.   x   x   x   x   x         
Seçilen yemeklerin sayısı   4   5   3   4   6   3   3   2
28-20 soruluk iki seçenekli (evet-hayır) bir anket N öğrenciye uygulanıyor. Öğrencilerden olumlu yanıt verenlerin numaraları bir matriste saklanıyor. Bellekten tasarruf etmek amacıyla olumlu yanıt veren öğrenci numaraları bir diziye, adresleri ise başka bir diziye aktarılıyor. Programın algoritmesının akış şemasını çizip kodlayınız.

   1   2   3   4   5
1   1   2   3   0   0
2   2   5   0   0   0
3   1   0   0   0   0
4   1   2   3   4   5
5   2   3   0   0   0

soruya 1,2 ve 3 numaralı öğrenciler
soruya 2 ve 5 nolu öğrenciler
soruya 1 numaralı öğrenci
soruya 1,2,3,4 ve 5 numaralı öğrenciler
soruya 2 ve 3 numaralı öğrenciler olumlu yanıt vermişlerdir.

Olumlu yanıt veren öğrencilerin numaralarının saklandığı A dizisi
indis   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13
öğrenci no   1   2   3   2   5   1   1   2   3   4   5   2   3

Adres dizisi
1   2   3   4   5
1   4   6   7   12

 
29-Küçükten büyüğe sıralı olarak verilen iki dizi sıralı yeni bir dizide birleştiriliyor. Yeni dizi oluşturulurken “iki dizinin elemanları karşılaştırılıp hangisi küçükse bu eleman yeni diziye yerleştiriliyor. “ Bu yöntemle her iki dizinin tüm elemanları yeni diziye sıralı olarak taşınıyor. “Bu sıralı birleştirmeyi yapacak programın algoritmasının akış şemasını çizip kodlayınız.

A dizisi   B dizisi
Indis   1   2   3   4   5      indis   1   2   3   4   5
eleman   2   8   11   13   17      eleman   3   5   7   9   10

Yeni dizi
indis   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
eleman   2   3   5   7   8   9   10   11   13   17

30- Günde sadece bir reklam yayınlayabilen bir televizyon kuruluşunaa isteenn gün sınırı içinde yayınlanmak üzere reklam başvuruları yapılıyor. Bu başvurular fiyatlara göre sıralanıyor. Televizyon kuruluşunun en yüksek kazancı elde edebilmesi için hangi reklamları yayınlaması gerektiğini bulan programın algoritmasının akış şemasını çizip kodlayınız.

Açıklama: Gün sınırı (3) olan bir reklam ancak 1.gün, 2.gün veya 3.gün içinde yayınlanabilir.
SİPARİŞLER   SEÇİLENLER
Reklamın fiyatı   Haftanın hangi günleri içinde yayınlanabileceği   Haftanın hangi günleri içinde yayınlanabileceği   yayınlanması en karlı reklamlar
89   3   3   89
78   2   2   78
75   3   3   75
70   2   5   58
58   5   4   30
45   1   7   20
34   1      
32   1      
30   4      
25   2      
20   7      

31- Karışık olarak verilen bir sayı dizisinde sayılar zaman zaman artmakta veya azalmaktadır. Artan sayıların içerisinde en uzun artışın başladığı indisi ve artım uzunluğunu bulan programı .
indis   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
eleman   4   3   2   4   5   6   3   2   1   4   7   9   10   11   4   3
         Artış         En uzun artış      
En uzun artımın başladığı indis          9
Artışın Uzunluğu          3


 32- Kapı ve anahtar bulmacası
100 tane kapı var. Bu kapılar 1'den 100'e kadar numaralandırılmış. Kapıların hepsi kilitli. Elimizde 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 tane anahtar var. Bir kapının numarası bir anahtarın numarasına tam bölünüyorsa o anahtar o kapıyı açabiliyor (ya da kilitleyebiliyor!)
1 numaralı anahtardan başlayarak her anahtar için kapıları dolaşılıyor. Anahtar ile kapı açılıyor ya da kilitleniyor. Yani kapı açıksa kilitleniyor kapı kilitli ise kapı açılıyor.
20. turdan sonra, yani son anahtarın kullanılmasından sonra hangi kapılar açık hangi kapılar kilitlidir? Bir C programı yazarak açık olan kapıların numaralarını ekrana yazdırın.

Gökhan Dokuyucu:
SORU-1: “Merhaba dünya” programı.
CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur
{   static void Main()
   {      Console.WriteLine("merhaba dünya");}}
ÇIKTI:
merhaba dünya
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {textBox1.Text="merhaba dünya";      }

Gökhan Dokuyucu:
SORU-2: Kullanıcıdan bir sayi alıp 15 katını yaz.
CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("bir sayı giriniz:");
      double a=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      double b=a*15;
      Console.WriteLine("sayının 15 katı="+b);}
   }

ÇIKTI:
bir sayı giriniz:
45
sayının 15 katı=675
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         double a=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
         double b=a*15;
      textBox2.Text=Convert.ToString(b);
      }

Gökhan Dokuyucu:
SORU-3: - Basit bir hesap makinesi (4 işlemden birini sorsun, sayıları alıp sonucu versin).
CONSOLE ORTAMI:
using System;
class Huzur{
   static void Main()
   {

      Console.WriteLine("birinci sayıyı gir:");
      int s1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("ikinci sayıyı gir:");
      int s2=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(;;){      int sonuc=0;
         Console.WriteLine("toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,\nçarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız");
      int a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if(a==1)sonuc=s1+s2;
      if(a==2)sonuc=s1-s2;
      if(a==3)sonuc=s1*s2;
      if(a==4)sonuc=s1/s2;
      if(a==5)break;
         Console.WriteLine("sonucumuz="+sonuc);}
   }
   }

ÇIKTI:
birinci sayıyı gir:
5
ikinci sayıyı gir:
10
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
1
sonucumuz=15
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
2
sonucumuz=-5
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
3
sonucumuz=50
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
4
sonucumuz=0
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
5
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         double a1,a2;
         a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
         a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);
         textBox3.Text=Convert.ToString(a1+a2);
      }

      private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;      
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);
textBox3.Text=Convert.ToString(a1-a2);      }

      private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);

a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);

textBox3.Text=Convert.ToString(a1/a2);
      }

private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;
   
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);

a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);

textBox3.Text=Convert.ToString(a1*a2);      }Gökhan Dokuyucu:
SORU-5 1'den 190'a kadar olan sayıların kendilerini ve karelerini basan program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      int a,i;
      for(i=1;i<190;i++)
      {Console.WriteLine("kendisi="+i);
            a=i*i;
         Console.WriteLine("karesi="+a);
      }
   }}
ÇIKTI(10’a kadar olan kısmı):
kendisi=1
karesi=1
kendisi=2
karesi=4
kendisi=3
karesi=9
kendisi=4
karesi=16
kendisi=5
karesi=25
kendisi=6
karesi=36
kendisi=7
karesi=49
kendisi=8
karesi=64
kendisi=9
karesi=81
Press any key to continueFORM ORTAMI:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
         for(int i=1;i<192;i++){
            listBox1.Items.Add(i);
            listBox2.Items.Add(i*i);
            
            }

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git