Gönderen Konu: Bilişim Suçlarının Türleri  (Okunma sayısı 19069 defa)  Share 

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bilisimruzgari

 • Ziyaretçi
Bilişim Suçlarının Türleri
« : 27 Eylül 2006, 18:41:58 »
Bilişim suçlarının çok çeşitli tanımları vardır .Bunlardan, Avrupa Birliği Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983’deki Paris Toplantısı’nda ‘bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış’ olarak tanımlanmıştır. Özünde bilişim suçları terimi, teknolojileri kullanarak işlenen bir suç unsurudur.
Bilişim Suçlarının Türlerini belirlemekte sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişimle ilgili suç türlerini çok değişik şekillerde ortaya koymak mümkündür. Ancak , konuyu makul bir seviyede ele alarak, en çok görülen ve en ağır nitelikli olan suç türlerinin ele alınmasında yarar vardır.
Suçun işlenmesindeki esas konuyu suçlar arasındaki farklar oluşturur.Bir hedefe ulaşabilmek için türlü yollar kullanılabilir,bunun ötesinde asıl amaç hedeftir. Yani suçun türleri arasındaki farkı oluşturan esas etken suçun işlenmesindeki amaçtır. Bu haliyle Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Suç çeşitleri ayrımında, 11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Bilişim Suçları” raporuna göre ; suç çeşitleri altıya ayrılmaktadır.Bunlardan birincisi “Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme” olarak tanımlanır.İkinci olarak tanımlanan bilişim suçu “Bilgisayar Sabotajı” dır.Bir diğer suç kavramı “Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık” olarak kabul görür.Başka bir siber suç ise “Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik” kavramıdır.Beşinci suç türü ise “Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı” şeklindedir.Son olarak tanımlanan bilişim suçu ise “Diğer Suçlar” başlığı altında Yasadışı Yayınlar,Pornografik Yayınlar (Büyük ve Çocuk Pornografisi),Hakaret ve Sövme olarak değerlendirilir.

Bu suç türlerini teker teker açıklayacak olursak;

1)Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisi Erişim ve Dinleme
“Erişim” sistemin bir kısmına,bütününe,bilgisayar ağı veya içerdiği verilere,
programlara; yine programlar,casus yazılımlar veya virüsler vb. ile ulaşma anlamındadır.Günümüzde özel hayatın gizliliğinin korunması için kanunlarda gerekli müeyyideler konulması ile birlikte dinlemeler ,erişimler ,izinsiz özel ve şirket bilgisayarlarına ve sistemlerine girmek suç olarak kabul edilmiştir..
Günümüzde telefon dinlemeleri veya kişilerin özel mülklerine girmek nasıl savcı izni olmadan mümkün olmamakta ise yine kişiler veya kurumlar arası haberleşmenin bilgisayar üzerinden dinlenmesi veya izinsiz bilgilerin alınması da kişi özel mülkü ya da kişilerin şahsiyetlerine taciz olarak kabul edilmektedir ve suç oluşturmaktadır.
Ülkemizde bu konuda TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) 243. maddenin 1. ve 2. fıkrasında açıkça belirtilmiştir.

Bu bölümde incelenmesi gereken konulardan biri de casus yazılımlardır.Bu yazılımlar
hukuki olarak suç sayılmamaktadır,fakat bu konuda tartışmaya açık bir kavram olduğu da bir gerçektir.

 

-Casus Yazılımlar Ve Etkileri
Casus yazılımlar bir bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarınıza girdikten sonra
bilgisayarınızda farklı etkiler bırakarak,ya da bilgisayarınız içerisinde deyim yerindeyse casusluk yaparak rahatsız eden yazılımlar olarak ifade edilir.
Casus yazılımların belli başlı amaçları; eriştiği ya da kurulduğu bilgisayarlardaki verileri,gezilen siteleri,bilgisayar içeriğindeki bilgilerin işe yarayan kısımlarını belli bir hedefe(doğrudan merkeze) göndermesine ya da bilgisayardan istenmeyen reklamların çıkmasına,internetten reklam indirmesine yol açmaktadır.
Tartışmaya açık olarak bu tür yazılımlar Kanunen suç sayılmamaktadır. Bu yazılımları, yine bu yazılımların lisans anlaşmasıyla kullanılmasını kabul ederek yüklediğinizden , bu tür yazılımları kanuni olarak gösterilmektedir.

2)Bilgisayar Sabotajı
Bu suç türü iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
1. Bilgisayar teknolojisi kullanarak sistemine sızılan bilgisayardaki bilgilerin
silinmesi, yok edilmesi ve değiştirilmesi.
2. Hedef alınan sisteme uzaktan erişerek değil de bilakis fiziksel zarar vererek yada sistem başında bulunarak bilgisayardaki bilgileri silmek,yok etmek veya değiştirerek zarar verilmesi.Burda önemli olan mala verilen zarardan ziyade içindeki bilgilere verilen zarar önem arzeder.
Yetkisiz erişimin aktif sahası olarak da nitelendirilen “Bilgisayar Sabotajı”,yalnız sisteme erişimle kalmamakla birlikte,eriştiği sistem (bilgisayar)‘ın içerdiği bilgileri silme veya değiştirme olarak ifade edilir.
Bir bilgisayara veyahut sisteme yetkisiz erişim sağlayanlar; sadece eriştiği bilgileri incelemekle,kopyalamakla kalmıyor, bu bilgileri değiştirebiliyor, silebiliyor ya da bu bilgileri kanun dışı kullanmak isteyenlere satabiliyor.
Türkiye’de “Bilgisayar Sabotajı” TCK(Türk Ceza Kanunu)’nun 243/ 3 ile 244/1 ve 2 maddelerine göre suçtur.
Virüsler,Wormlar ve Zombiler kötü amaçlı olarak yazılmış kodlardır.
Bu tür kötü amaçlı yazılmış kodlar,başkalarına zarar vermediği sürece suç sayılmamaktadır.Fakat bu tür kodlar; kişi ya da kurumlara intikal eder ve zarar verirse suç teşkil etmeye başlar. Yoksa sırf kod yazımı saikten öte bir anlam ifade etmemelidir.
Türkiye’de kötü amaçlı kodları yazma bunu yaymaya ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle Kötü amaçlı kodlarla bilgisayarlara zarar verme, doktrinde genellikle “sistem ve unsurlarına yönelik nas-i ızrar suçu” olarak adlandırılmaktadır, oysa sabotaj konusunda belirttiğimiz TCK maddelerine bu bölümü de dahil etmek daha uygun olacaktır.

3)Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
Dolandırıcılık genel bağlamda “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaya” denmektedir.Bilişim kavramı olarak “Dolandırıcılık” bilgisayar veya iletişim araçlarıyla kişileri şaşırtma,aldatma,kandırma olarak tarif edilebilir.
Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık suçu;
Kredi kartlarının bir benzerinin yardımcı programlarla oluşturulması yoluyla
Yetkisiz ve izinsiz erişilen bilgilerin kopyasını olmak şeklinde
Finans bilgilerinin tutulduğu programlarla yapılan değişiklik ile istenilen kişinin hesabına istenildiği kadar para aktarmak suretiyle
Kişiler arasında mali alışverişi olan kişilerin adına mail vs. Şeklinde iletişim kurarak;
kişileri kandırarak , işlenmektedir.

Ülkemizde bu tür suçlar TCK(Türk Ceza Kanunu)’da 158.maddenin (1). fıkrasının (f) bendinde,244.maddenin (3).fıkrasında ve 245.maddesinin (1). Fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

4)Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
Klasik olarak tabir edildiğinde ,Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan düzmece olarak tarif edilebilmektedir.Bazen ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak,bazen de çok basit web programcılığı ( Fakemail,Phishing) yöntemiyle sahtecilik yapılmaktadır. Günümüzde başkalarının adına e-mail göndererek,ticari ve özel ilişkileri zedelenmesini sağlamak,başkalarının adına web sitesi hazırlamak ve bu web sitesinin tanıtım amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndererek (iletişim kurarak) ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefonlarını vererek,sahte para,sahte evrak,sahte bilet vb. basma yönetimiyle bu suç işlenmektedir.
Ülkemizde bu tür suçlara yönelik kanunlarda henüz net bir tanımlama yapılmamıştır.Fakat yeni TCK(Türk Ceza Kanunu)’nın 158. maddesinin f bendi uygulanılabilirliği sözkonusudur.


5) Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı
“Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı” yazılımların; yasadışı yöntemlerle kopyalanmasını,çoğaltılmasını,satılmasını,dağıtılmasının ve kullanılmasını ifade eder.
Ülkemizde 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisanslı yazılımları satın alan kişiye bir adet kopyalama hakkı vermekte,daha fazla kopyanın yapılmasını,satılmasını,
yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır.
6)Yasadışı Yayınlar
Yasadışı olarak kabul edilen unsurların bilgisayar sistemleri,ağları,internet aracılığıyla yayınlanması ve dağıtılması olarak ifade edilir.Kanunun yasaklamış olduğu bu materyaller; web siteleri(sayfaları), elektronik postalar,haber grupları,forumlar,iletişim sağlayan her türlü araç,optik araçlar tarafından kayıt yapan tüm sistemler olarak kabul edilir.

Yasadışı yayınları üç gruba ayırmak mümkündür.Bunlardan birincisi,vatanın bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak hazırlanmış terör içerikli internet siteleridir(sayfalarıdır).Bu tür siteleri hazırlayanların asıl amacı sansür konulmuş Anyasaya aykırı fikirlerini , interneti kullanarak yaymak ,bu sayede de kendilerine taraf toplayarak vatanın bütünlüğünü bozacak düşüncelerini ifade etmektir..
Yasadışı yayınların bir diğeri ise toplumun genel ahlakına,ar ve haya duygularına aykırı düşen yayınlardır.Bunlar pornografik görüntü veya yazılar şeklinde olmaktadır. Türkiye’de TCK (Türk Ceza Kanunu)’da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle büyük ve çocuk pornografisi yasaklanmıştır.
İnternet aracılığıyla fiilen işlenen suçlardan üçüncüsü ise; bir kişiye,kuruma vb. karşı yapılan hakaret ve sövme suçudur.Bu suç türü internet üzerinden başkalarının adına uygun olmayan e-mailler göndererek kişi ya da kurumların itibarını zedelemek suretiyle olabilmektedir.Bir başka yol ise yine kişi ya da kurumların sahip oldukları adın,lakabın web üzerinden satın alınarak,kişi aleyhine yayında bulunmak suretiyle medyana gelebilmektedir.

 

Kısaca 6 Anabaşlık altında toplanan Bilişim Suçları Türlerinin bir çoğu yasalarımızda suç olarak düzenlenmiş ve bu sayede koruma altına alınmıştır. Lakin günümüz tekolojisinin hızlı ilerlemesi, internetin sürekli yaygınlaşması nedeniyle, bu gün suç türleri arasında sayılmayan yeni bir çok zarar amaçlı kullanımlar oluşacaktır. Yasalarımız teknolojik gelişmelerle aynı hızda ilerlemez ve yenilenmezse , bu tür fiilere karşı kanunlarımızda boşluk oluşacak, bu fiilleri işleyerek büyük zararlar doğuran şahıslara karşı hiçbir müeyyide uygulanamayacaktır. Bu halde Devlet yetkilileri, Hukukuçular ve Emniyet Mensupları sürekli yeni gelişmeleri takip ederek yasal boşlukların giderilmesi konusunda çalışma yapmalıdırlar ki ,İnternet yoluyla yapılan iletişim hizmetlerin en üst düzeyde güvenliği sağlanabilmiş olsun.
Güvenli iletişim imkanlarımızın devam edebilmesi için İnternet kullanıcıları olarak bizlerde, yukarıda belirtilen suç türleri içine giren, yasaya aykırı olduğunu bildiğimiz eylemleri ve bu eylemlerin uygulayıcılarını en kısa sürede emniyet birimlerine bildirmemiz gerekmektedir.Bu sayede bu tür suçların yaygınlaşmasına engel olunabilinecektir.


bilisimhukuku.org

Çevrimdışı elektr10

 • Çırak
 • ****
 • İleti: 854
 • Toplam: 7
 • KTÜ
  • elektr10 blog
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #1 : 13 Ocak 2007, 22:31:18 »
You are not allowed to view links. Register or Login
5) Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı
“Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı” yazılımların; yasadışı yöntemlerle kopyalanmasını,çoğaltılmasını,satılmasını,dağıtılmasının ve kullanılmasını ifade eder.
Ülkemizde 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisanslı yazılımları satın alan kişiye bir adet kopyalama hakkı vermekte,daha fazla kopyanın yapılmasını,satılmasını,
yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır.
Bu madde galiba crack, serial olayı...Eğer böyleyse bu maddeyi ihlal etmeyen bilgisayar kullanıcısı parmakla gösterilecek kadar azdır.Fakat yakalanan, ceza alan birine de henüz rastlamadım.Bu yüzden de herkes kullanmaya devam ediyor.Madem böyle bir yasak konulmuş, göstermelik de olsa 1-2 kişiye ceza verilmez mi?
Bu suçtan ceza almış birini tanıyor musunuz?Gerçekten merak ediyorum.
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı System_Restore

 • Av. A. Murat K.
 • Çırak
 • ****
 • İleti: 515
 • Toplam: 45
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” ARİSTO
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #2 : 13 Ocak 2007, 22:36:02 »
   Hukuk doktrininde internetten indirilen şeylerde telif hakkının uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tartışma vardır. Bir gruba göre internet ortamı sörf deyiminden de anlaşıldığı gibi bir bilgi denizidir ve siz bu denizde balık avladığınızı düşünün. Bir balık tutuyorsunuz yani bir müzik veya başkaca kolay ulaşılabilir bir şeye ulaşıyorsunuz. Daha sonradan biri ortaya çıkıp bu balık benim balığım ve akvaryumumdan kaçtı diyebilir mi. İşte bunu diyemeyeceği gibi bilgi denizinde de telif haklarına ilişkin yeni bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Anlayacağınız ceza verilmesi bir kaç sene içinde ortadan kaldırılacaktır.
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı Ahmet Küçüktığlı

 • Genel Yönetici
 • Usta
 • *****
 • İleti: 2220
 • Toplam: 280
 • Hedef Bilgi Toplumu
  • www.bilisimruzgari.com
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #3 : 13 Ocak 2007, 22:42:21 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Benim izmirde tanıdığımın bir akrabası olan internet kafeci lisanssız Microsoft ürünü kullandığı için çok ciddi para cezası ve  hapis cezası aldı, ve hapis cezası para ya da çevrilmedi, yaklaşık 2 yıldır hapiste yattığını duydum, aryıca kurumsal anlamda şirketlere cezalar gayet güzel veriliyor şu anda, ama tabi ev kullanıcıları şu anda pek denetlenmiyor sanırım..
Ev kullanıcıları da denetlense gayet iyi olur bence.Gelcekete umarım denetlenir..
İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir. La Rochefoucauld

Çevrimdışı elektr10

 • Çırak
 • ****
 • İleti: 854
 • Toplam: 7
 • KTÜ
  • elektr10 blog
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #4 : 13 Ocak 2007, 22:47:19 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Benim izmirde tanıdığımın bir akrabası olan internet kafeci lisanssız Microsoft ürünü kullandığı için çok ciddi para cezası ve  hapis cezası aldı, ve hapis cezası para ya da çevrilmedi, yaklaşık 2 yıldır hapiste yattığını duydum, aryıca kurumsal anlamda şirketlere cezalar gayet güzel veriliyor şu anda, ama tabi ev kullanıcıları şu anda pek denetlenmiyor sanırım..
Peki lisanssız ürün kullandığını nasıl belirliyorlar?
Madem ki belirlenebiliyor, diğer kullanıcılara ceza verilmediği için bu internet kafeciye haksızlık yapılmış olmuyor mu ve bu kişinin "adaletsizliğe uğradım" diyerek dava açma hakkı bulunmuyor mu?(haksızlığa uğradığını ispatlamak gayet kolay)
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı System_Restore

 • Av. A. Murat K.
 • Çırak
 • ****
 • İleti: 515
 • Toplam: 45
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” ARİSTO
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #5 : 13 Ocak 2007, 22:51:08 »
    İç hukuk yollarını tükettiyse ve 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadıysa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin eşitlik ilkesini düzenleyen maddelerine ve özellikle yargılanmanın eşitliği ilkesine dayanılarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir.
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2007, 22:53:46 Gönderen: System_Restore »
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı System_Restore

 • Av. A. Murat K.
 • Çırak
 • ****
 • İleti: 515
 • Toplam: 45
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” ARİSTO
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #6 : 13 Ocak 2007, 23:15:17 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Bunu bütün kafeler yapıyor.Yaptığını da hepimiz biliyoruz.Biz biliyoruz da Microsoft bilmiyor mu?İşte benim takıldığım nokta bu!Herhangi bir şehirde eşzamanlı baskın yapsalar cezalardan elde edecekleri gelir(miktarını bilmiyorum ama) onlara yeni yazılım çıkarmış kadar para kazandırır herhalde  ;D Bunu niye yapmıyorlar, yoksa yasalar mı buna engel oluyor?Yani ihbar edilmesi şart mı?
    Böyle bir yetkileri yok herhangi bir firmanın. Savcılıktan arama izni alınması lazım. Aksi takdirde farklı bir suçu Microsoft işlemiş olur. Savcılık arama iznini de makul bir şüphe gördüğünde veriyor. Bu da genellikle olmuyor. Sorun bu . Oyüzden Microsoft harekete geçemiyor.
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı System_Restore

 • Av. A. Murat K.
 • Çırak
 • ****
 • İleti: 515
 • Toplam: 45
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” ARİSTO
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #7 : 13 Ocak 2007, 23:17:59 »
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
   Suç duyurusunda bulunamazsınız İlker Bey. Zira bu suç şikayete bağlı bir suçtur ve bu suçu şikayet yetkisi suçun mağduru ve suçtan zarar gören kişiye aittir. Siz herhangi bir hukuki bağınız olmayan ve doğrudan zarar görmediğiniz kişiyi şikayet edemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Savcılık takipsizlik kararı verir. Şikayet yetkisi ancak Microsoft veya hangi firmanın korsan yazılımı yapıldıysa veya kullanıldıysa ona aittir. Sizin de dediğiniz gibi ancak ilgili firmaya ihbar edebilirsiniz. 

forumda ve programda Bilgisayar ile ilgili kısımda danışmanlık yapıyorum ve  şahsi düşüncemi söyledim , hukuki seviyede çok detaylı bilgim yok fakat tanık oldugumuz işlerden dolayı öyle bir cevap yazdım, savcılar her açtığı mahkeme de , yaptığı suç duyurusunda kendisi mi mağdur oluyor ?

ilgine teşekkür ederim


   Savcının CMK 170 uyarınca resen harekete kamu adına geçmesi yetkisi ve zorunluluğu vardır. Herhangi bir kişinin şikayet yetkisi yoktur. Ancak kamu davasına şikayete bağlı olmaksızın açılabilecek davalarda savcıya isminiz ve adresinizi bildirerek ihbarda bulunabilirsiniz. ancak telif haklarının ihlali sebeiyle açılacak ceza davasının konusu olan suç şikayete bağlı bir suçtur.
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2007, 23:23:10 Gönderen: System_Restore »
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı Akdogan33

 • Çaylak
 • ***
 • İleti: 243
 • Toplam: 1
 • VOLUME 33
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #8 : 13 Ocak 2007, 23:23:47 »
Aslında suç birazda bizde çünkü;korsan yazılım kullanmayanımız yok gibi.Arkadaş gidip şikayet etsede kendiside suçlu duruma düşebilir(eger ilgilenen olursa).

Çevrimdışı Rubenis

 • İlk Adım
 • *
 • İleti: 2
 • Toplam: 1
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #9 : 18 Haziran 2007, 13:30:50 »
Yasadışı yayınların bir diğeri ise toplumun genel ahlakına,ar ve haya duygularına aykırı düşen yayınlardır.Bunlar pornografik görüntü veya yazılar şeklinde olmaktadır. Türkiye’de TCK (Türk Ceza Kanunu)’da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle büyük ve çocuk pornografisi yasaklanmıştır...


pekiii bu konuda ne oluyor +18 sitelere gırıp sorf yapmakta suc mu? yoksa c.pornografısı veya adult sıte acmak mı suc saylıyor anlasılamıyor.Yanı sorf legal olarak "+18" sorf yapmak ayrıca emule gıbı yerlerden mesela +18 fılm ındırmek suc mu?sayılıyor....

Çevrimdışı Gökhan Özsoy

 • Çırak
 • ****
 • İleti: 782
 • Toplam: 5
 • >>25 TEMMUZDAN SONRA 1 AY YOKUM<<
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #10 : 18 Haziran 2007, 13:46:09 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Yasadışı yayınların bir diğeri ise toplumun genel ahlakına,ar ve haya duygularına aykırı düşen yayınlardır.Bunlar pornografik görüntü veya yazılar şeklinde olmaktadır. Türkiye’de TCK (Türk Ceza Kanunu)’da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle büyük ve çocuk pornografisi yasaklanmıştır...


pekiii bu konuda ne oluyor +18 sitelere gırıp sorf yapmakta suc mu? yoksa c.pornografısı veya adult sıte acmak mı suc saylıyor anlasılamıyor.Yanı sorf legal olarak "+18" sorf yapmak ayrıca emule gıbı yerlerden mesela +18 fılm ındırmek suc mu?sayılıyor....

Aşağıda gerekli cevabı verdim:
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı Faik Özkara

 • "Hedef Bilgi Toplumu" - TRT Bilişim Rüzgarı
 • Genel Yönetici
 • Usta
 • *****
 • İleti: 4616
 • Toplam: 208
 • Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknikeri
  • http://flavors.me/FaikOzkara
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #11 : 17 Aralık 2007, 20:09:32 »
Arkadaşlar sizlere birşey sormak istiyorum.Benim yapmış olduğum bazı paylaşımlar var.Bunlara bu forumda bulunan ''Photoshop Çalışmaları''(Resimli Anlatım) konulu paylaşımımda dahil.Özenle ve emekle hazırlamış olduğum bu paylaşımları başka sitelerin kullanması suçmudur.Yani Crack,key vb gibi bir forum sitesinde kullanılması ve paylaşımlası suçmudur?Gördüğüm 4 sitede bunlar paylaşılmış ve içlerinden sadece bir tanesi yasal paylaşımlar içeren site olarak gördüm.Geriye kalan 3 siteye mesaj atıp uyarıyı verdim.
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı Fatih Emektar

 • Genel Yönetici
 • Usta
 • *****
 • İleti: 1868
 • Toplam: 214
 • ..::ESKİŞEHİRSPOR::..
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #12 : 05 Mayıs 2008, 14:27:52 »
yorumları okudum gerçekten ilginç sahte yazılımdan hapse girmek falan evlerde denetlenirse bence çok kullanıcının birden fazla nedenlerden dolayı canı yanacaktır
Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir!

Çevrimdışı BJK_FB

 • İlk Adım
 • *
 • İleti: 6
 • Toplam: 0
Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #13 : 07 Kasım 2008, 20:28:44 »
COK ACAYİP YORUMLARI VE SORUNLARI OKUDUM CARE BULUNR ?

Bilişim Forum

Ynt: Bilişim Suçlarının Türleri
« Yanıtla #13 : 07 Kasım 2008, 20:28:44 »

 

İstediğiniz Sorudan Başlayabilirsiniz | Doktor a Sor