portakal

Gönderen Konu: c de birkaç program örneği  (Okunma sayısı 1837 defa)  Share 

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

rose__18

  • Ziyaretçi
c de birkaç program örneği
« : 22 Ocak 2008, 15:15:04 »
istatistik
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int ekranhazirla(int kx, int ky, int ke, int kb);

void main()
{
  int ogn, prm, gs, ogrenci[5][3], sayi, sayac,a;
  char gc;

  //Ekran hazrlama ve klavyeden de§er alma
  for(ogn=0;ogn<5;ogn++)
  {
    ekranhazirla(10,10,50,5);
    gotoxy(11,11);printf("%4d. ™§rencinin numaras:",ogn+1);scanf("%d",&ogrenci[ogn][0]);

    gotoxy(11,12);
    printf("%4d nolu ”§rencinin cinsiyeti(K/E):",ogrenci[ogn][0]);
    gc=getch();
    switch(gc)
    { case 'K':case 'k':{
      ogrenci[ogn][1]=1;printf("Kz");
      if(ogrenci[ogn][1]!=1)
      {
      gotoxy(11,12);
      printf("%4d nolu ”§rencinin cinsiyeti(K/E):",ogrenci[ogn][0]);
      }
      break;
      }
      case 'E':case 'e':{
      ogrenci[ogn][1]=2;printf("Erkek");
      if(ogrenci[ogn][1]!=1)
      {
      gotoxy(11,12);
      printf("%4d nolu ”§rencinin cinsiyeti(K/E):",ogrenci[ogn][0]);
      }
      break;}
      default :
      {
        gotoxy(1,1);a=0;
        do{
      printf("b”yle bir sayi yoktur");
      gotoxy(11,12);
      printf("%4d nolu ”§rencinin cinsiyeti(K/E):",ogrenci[ogn][0]);
      a=1;
          }while(a==0);

      }
    }

    gotoxy(11,13);
    printf("%4d nolu ”§rencinin yabanc dili(˜/F):",ogrenci[ogn][0]);

    gc=getch();
    switch(gc)
    {
      case '˜':case 'i':
      {
      ogrenci[ogn][2]=1;printf("˜ngilizce");

      break;
      }
      case 'F':case 'f':{ogrenci[ogn][2]=2;printf("Franszca");break;}
      default :
      {
        gotoxy(1,3);a=0;
        do{
      printf("b”yle bir sayi yoktur");
      gotoxy(11,13);
      printf("%4d nolu ”§rencinin yabanc dili(˜/F):",ogrenci[ogn][0]);
      a=1;
          }while(a==0);
    }
    }
    getch();
  }
  //Sralama
  do
  {
   gc='b';
   for(ogn=0;ogn<4;ogn++)
   {
      if(ogrenci[ogn][0]>ogrenci[ogn+1][0])
      {
       gc='d';
       for(prm=0;prm<3;prm++)
       {
         gs=ogrenci[ogn][prm];
         ogrenci[ogn][prm]=ogrenci[ogn+1][prm];
         ogrenci[ogn+1][prm]=gs;
       }
      }
   }
  }while(gc=='d');

  //Ekran hazrlama ve listeleme
  clrscr();
  printf("Ogrenci No\tCinsiyeti\tYabanc Dili\n");
  printf("__________\t_________\t____________\n");
  for(ogn=0;ogn<5;ogn++)
  {
      printf("%d\t\t",ogrenci[ogn][0]);
      switch(ogrenci[ogn][1])
      {
       case 1:{printf("Kz\t\t");break; }
       case 2:{printf("Erkek\t\t");break;}
      }
      switch(ogrenci[ogn][2])
      {
       case 1:{printf("˜ngilizce\t\t");break;}
       case 2:{printf("Franszca\t\t");break;}
      }
      printf("\n");
  }

  //˜statistik
  printf("\nToplam ™§renci Says:5\n\n");

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if(ogrenci[sayac][1]==1) sayi++;
  printf("Kz ”§renci says:%d\n",sayi);
  printf("Erkek ”§renci says:%d\n\n",5-sayi);

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if(ogrenci[sayac][2]==1) sayi++;
  printf("˜ngilizce ”§renci says:%d\n",sayi);
  printf("Franszca ”§renci says:%d\n\n",5-sayi);

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if((ogrenci[sayac][2]==1)&&(ogrenci[sayac][1]==1)) sayi++;
  printf("˜ngilizce bilen kz ”§renci says:%d\n\n",sayi);

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if((ogrenci[sayac][2]==2)&&(ogrenci[sayac][1]==1)) sayi++;
  printf("Franszca bilen kz ”§renci says:%d\n\n",sayi);

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if((ogrenci[sayac][2]==1)&&(ogrenci[sayac][1]==2)) sayi++;
  printf("˜ngilizce bilen erkek ”§renci says:%d\n\n",sayi);

  sayi=0;
  for(sayac=0;sayac<5;sayac++) if((ogrenci[sayac][2]==2)&&(ogrenci[sayac][1]==2)) sayi++;
  printf("Franszca bilen erkek ”§renci says:%d\n\n",sayi);


  getch();
}

int ekranhazirla(int kx, int ky, int ke, int kb)
{
  int i;
  clrscr();
  for(i=0;i<ke;i++)
  {
   gotoxy(kx+i,ky);printf("*");
   gotoxy(kx+i,ky+kb);printf("*");
  }

  for(i=0;i<=kb;i++)
  {
   gotoxy(kx,ky+i);printf("*");
   gotoxy(kx+ke,ky+i);printf("*");
  }
  return 0;
}

smithsay[/size]

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    int say2,sayac,i,j,say,top,asalsay,bol,mod,sayimiz,basamak,basamak_toplam;
    int k;
    clrscr();
    printf("\nsayi gir:");  scanf("%d",&sayimiz);
    asalsay=0;
    top=0;
    sayac=5;
    say2=10000;
    for(i=1;i<sayimiz;i+=2)
    {
      for(j=1;j<sayimiz;j+=2)
      if((i%j)==0)
      asalsay++;
      if(asalsay==2)
      printf("%5d",i);
      asalsay=0;
      basamak=0;
     }
     do{
     printf("sayi girin:",sayimiz);    scanf("%d",&sayimiz);
     }while((sayimiz<!0)&&(sayimiz>!31999));

     mod=sayimiz;
     bol=sayimiz;
     basamak=0;
     basamak_toplam=0;
     do{
     mod=bol%10;
     bol/=10;
     basamak_toplam=basamak_toplam+mod;
     basamak++;
     }while(bol!=0);
     printf("%d basmaktan olusan %d sayimizin basamak degerleri toplami: %d dir",basamak,sayimiz,basamak_toplam);
     for(k=2;k<say2;k++)
     {
       if(sayimiz%k==0)
       {
   sayimiz=sayimiz/k;
   gotoxy(5,20+sayac++);
   printf("%d",k);
   top=top+k;
   k--;
   gotoxy(15,30);  printf("%d",top);
   }
   }
   if(basamak_toplam==top){
     gotoxy(2,40); printf("smith sayidir.");
    }
    else
     {
     gotoxy(2,40); printf("smith sayi degildir.");
     }
     getch();
     return 0;
}
Bilişim Forum

c de birkaç program örneği
« : 22 Ocak 2008, 15:15:04 »

 

İstediğiniz Sorudan Başlayabilirsiniz | Doktor a Sor